Blíží se Světový den dárců krve, jak se zapojit

V současnosti v životě využíváme různé náhrady a doplňky, které nám mají zpohodlnit život. Samotný život však ničím nahradit nedokážeme.

Stejně jako krev, kterou potřebuje každý z nás a bez níž a život představit nedá. Čtrnáctého června (čtvrtek) si připomeneme Světový den dárců krve. Tento den bude pro mnohé dobrým důvodem k návštěvě transfúzní stanice ve svém městě a okolí, aby darovali kousek sebe a možná tím někomu zachránili život.

„Krev je život. Všichni, kdo potřebují krev, jsou odkázáni jedině na dobrou vůli druhého člověka darovat krev.

Čtěte také:

V kuchyni nebo v koupelně: Využijte sílu bylinek naplno

I dnešní špičková medicína v mnohém závisí na lidech, kteří se ráno vzbudí i jdou darovat krev. Díky nim mají ranění šanci na záchranu a nemocní zase šanci na zlepšení kvality života.

Dárci krve jsou nositeli naděje a ukazují, jak moc je člověk na člověku závislý.

Každý dárce krve zažívá pocit vykonaného dobra, ale je třeba zmínit i výhodu – lékařskou kontrolu, která může včas odhalit případné onemocnění,“ vysvětluje důvody, proč jít darovat krev Zuzana Rosiarová Kesegová, generální sekretářka Slovenského Červeného kříže.

V létě krev chybí
Sami nikdy nevíme, kdy darovanou krev budeme potřebovat. Během roku můžeme zažít různé kritické situace. I blížící se letní období patří mezi jedny z nejkritičtějších. Krve je právě tehdy akutní nedostatek.

„Krev je mimořádně potřebná při úrazech a nehodách. Potřebují ji pacienti čekající na operaci, pacienti s leukémií a chorobami krve či pacienti s nádorovými onemocněními,“ jmenuje zástupkyně Slovenského Červeného kříže.

„Podle dostupných zdrojů je u nás nejčastější krevní skupina A, pak 0, B a nakonec AB. Každá krevní skupina je důležitá, v případě nedostatku kterékoli z nich se výzvy zaměřují právě na ni,“ doplňuje generální sekretářka.

Když chceme darovat krev
Na samotné darování krve se musíme připravit. Nezbytná je dostatečná hydratace. Alespoň 24 hodin před odběrem je třeba pít dostatek tekutin (voda, čaj, ovocná šťáva), ráno před odběrem alespoň půl litru. Na jedno posezení přicházíme o nestandardně velké množství krve. Na darování by měl proto dárce přijít odpočatý a vyspaný.

Na odběr se nechodí nalačno. Třeba mít za sebou lehkou snídani. Kuřáci minimálně šest hodin před odběrem nesmí kouřit. Rovněž není vhodný alkohol 12 až 14 hodin před odběrem. Nedoporučuje se příliš velká fyzická a psychická námaha 24 hodin před odběrem.

Po odběru není vhodné někam spěchat, je třeba si posedět, vypít vodu, čaj, něco sníst, případně si dát kávu. Před odběrem krve se dárce musí zaregistrovat, vyplnit dotazník s otázkami, podle kterých už může posoudit, zda je vhodný jako dárce krve, a zároveň jako budoucí dárce krve vyplnit evidenční kartu Červeného kříže.

Musí se podrobit vyšetření hladiny krevního barviva nebo vyšetření krevního obrazu, teploty, tlaku krve a vyšetření lékařem.

Důraz je kladen i na zhodnocení dotazníku a doplnění potřebných údajů získaných při rozhovoru s lékařem. Dárce se musí při registraci prokázat občanským průkazem či pasem, legitimací pojištěnce zdravotní pojišťovny a vícenásobný dárce průkazem dárce krve.

Po vyšetření se dárce přesune do odběrového boxu, kde daruje krev za asistence zdravotního personálu. Při každém odběru krve se odebere obvykle 400 až 450 ml krve. Odběr trvá 5 – 10 minut, celý proces včetně následného občerstvení maximálně dvě hodiny.

Komunita zachránců života
Důležitou roli u nás hraje i práce lidí z Červeného kříže v oblasti náboru nových dárců krve a organizování odběrů krve. Jedná se o mravenčí práci, která je pro mnohé spíše neviditelná.

„Není snadné změřit celkový vliv celoslovenských a lokálních náborových kampaní ČČK na počet dárců krve na Slovensku. Víme však, že jsou v našich řadách stovky lidí, kteří aktivně oslovují mladé lidi na školách a získávají prvodarce, organizují pravidelné mobilní odběry a věnují se dárcům krve ve svých obcích či městech.

Tato práce je jejich koníčkem a posláním, dělají ji nezištně a dobrovolně. Dovolím si říci, že společnost ji často bere zcela samozřejmě. Tak jako někdy příliš samozřejmě bereme to, že jsou na Slovensku i jinde ve světě lidé, kteří víckrát do roka ráno vstanou a dobrovolně jdou tuto životodárnou tekutinu darovat.

Naší snahou je dosáhnout, aby takových lidí bylo co nejvíce,“ vyslovuje naději na stále více dobrovolníků a dárců Zuzana Rosiarová Kesegová.

Především v menších městech a obcích červenokřižáci, kteří se věnují náborování dárců krve, pořádají setkání s dárci a společná posezení. I samotné odběry, které organizují ve svých obcích, jsou, dalo by se říci, společenskou událostí.

„Pravidelně pořádáme slavnostní oceňování, jejichž atmosféra dýchá empatií a nesmírnou člověčinou. ČČK se bezpříspěvkovému dárcovství krve věnuje dlouhá desetiletí. Už jen oceňování dárců krve se provádí téměř 60 let, během kterých jsme mnohonásobným dárcům krve předali téměř 350 tisíc ocenění,“ říká Kesegová.

Nejnovější články

- Reklama -PR článek

Další články autora